Storytelling
Ontdek de held in je zelf

De Reis van de Held is een beproefd stramien voor verhalen. En dit klassieke stappenplan is een uitdagend en avontuurlijk ontwikkeltraject. Ontdek de verborgen leider in jezelf en stimuleer hem op weg te gaan. Gebruik je talenten om barrières te doorbreken. En volbreng je missie met voortschrijdend zelfinzicht.

Lees meer...

Storytelling
Ontdek de held in je zelf

Storytelling

Verhalen zorgen voor samenhang en betekenis

Storytelling heeft veel meer in zich dan verhalen vertellen alleen. De focus ligt vooral op het aanbrengen van samenhang en betekenis in het verloop van menselijke handelingen en gebeurtenissen. Op een verhalende, persoonlijke en overtuigende manier. En volgens een stappenplan waarop sprookjes, mythen, bijbelverhalen en sagen gebaseerd zijn. Vandaag de dag heeft deze vaste structuur nog niks aan zeggingskracht verloren. Regisseurs, (toneel)schrijvers en reclamemakers maken er dankbaar gebruik van. Ook voor bedrijfsverhalen is storytelling een krachtig instrument. Is jouw team daadkrachtig genoeg om het traject ‘van de held’ te doorlopen? Deel dan je verhalen, geef er betekenis aan en trek er samen met collega’s (levens)lessen uit.

Beproefde methodiek voor ontwikkeltrajecten

In zowel klassieke als moderne verhalen doorloopt de held een aantal ontwikkelstadia. Als lezer of kijker herken je deze stadia, waardoor het eenvoudiger is om je met de ‘levenswandel’ van de hoofdpersoon te identificeren. Zo illustreren verhalen dat groei of verandering pas mogelijk is als je in staat bent om moeilijkheden te overwinnen. Daarmee is ‘de reis van de held’ zowel een blauwdruk voor storytelling als een methodiek voor ontwikkeltrajecten van individuen en teams. Durft jouw team deze uitdaging aan? Gaan jullie samen mee op pad? Schrijf je dan in voor deze avontuurlijke reis.

Overwin obstakels, ontdek je kracht

In de incompanytraining De reis van de held staat er een avontuurlijke reis voor 5–8 personen op het programma. Bij aanvang van dit jaartraject lijkt de eindbestemming nog onbekend te zijn. Doel is om te achterhalen wat de gemeenschappelijke missie is. Om de gestelde doelen te bereiken, kom je onderweg obstakels en uitdagingen tegen. Welke talenten en hulpbronnen moet je aanspreken om die te overwinnen? De reis is een confrontatie met je schaduwkanten en een ontdekking van je verborgen krachten. Uiteindelijk draait het niet om perfectie. De winst schuilt in de acceptatie van wie je werkelijk bent, inclusief je beperkingen. Als je je bewust bent van dit zelfinzicht kun je de hele wereld aan.

De training

12 maandelijkse sessies, 12 stappen

De incompanytraining De Reis van de Held is opgebouwd uit 12 maandelijkse dialoogsessies. Tijdens elke sessie staat één van de 12 stappen uit het beproefde ontwikkeltraject van schrijver en mytholoog Joseph Campbell centraal. Hij introduceerde deze 12 universele stappen in zijn meesterwerk The Hero with the thousand faces. Via zijn visie op storytelling gaan we verhalen delen met elkaar. De essentie van deze werkvorm is om inzichten op te doen, zodat je teamleden lering trekken uit de ontwikkeling die je alleen en/of collectief hebt doorgemaakt.

Jouw uitdaging is richtinggevend

De Reis van de Held start voor elke deelnemer met een persoonlijke intake. Persoonlijke uitdagingen zijn richtinggevend voor de route die je (gezamenlijk) aflegt. Welke obstakels moet je overwinnen om je gestelde doelen te bereiken. Waarom is dat tot dusverre nog niet gelukt? Heb je voldoende lering getrokken uit je misstappen? Had je onderweg voldoende hulp- en inspiratiebronnen? En welke sterke punten ga je deze keer inzetten om je eindbestemming wel succesvol te bereiken?

Ontwikkelplan met actiepunten

Om in je persoonlijke en gemeenschappelijke missie te slagen, zet je vooraf een ontwikkelplan met persoonlijke actiepunten op papier. Tijdens de maandelijkse sessies houd je die tegen het licht. Tussentijds werk je alleen of met elkaar aan je ontwikkelplan en heb je – waar nodig – contact met de trainer.

Investering

Investering

Voor de training De Reis van de Held, met 12 maandelijkse interactieve dialoogsessies, geldt een fixed price. Dit bedrag komen we voorafgaand aan de training met elkaar overeen. Durf je het aan om dit ontwikkeltraject aan te gaan met een groep collega’s en van en mét elkaar te leren? Neem dan telefonisch (06–54 60 03 32) of per mail contact op voor meer toelichting of om een afspraak te maken. Afhankelijk van je wensen en mogelijkheden houden we de maandelijkse sessies op inspirerende locaties in en/of buiten Nederland

Deelnemers aan het jaartraject ontvangen:

• Een uitdagend, vernieuwend en avontuurlijk ontwikkeltraject
• Inspirerende werkvormen voor individueel en gezamenlijk leren
• Intervisie op basis van dialoog
• Individuele coaching tijdens de training
• Waardevolle feedback op gedrag
• Aanvullend schriftelijk en videomateriaal en literatuurlijst
• E-coaching en WhatsApp’s voor urgente vragen, tips en antwoorden
• Verdieping van talentontwikkeling op basis van een uitgebreide talentanalyse