Privacy

The Needs vindt jouw privacy erg belangrijk. Lees hier hoe we jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Lees meer...

Privacy

Privacyverklaring

The Needs vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@theneeds.nl

Wie zijn wij?


The Needs is een bureau voor training en coaching, gevestigd te (6721 KE) Bennekom aan de Edeseweg 128. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09157350. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Gegevens

Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en aankoopgeschiedenis gedurende 7 jaar bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, locatie, telefoonnummer, adresgegevens, naam contactpersoon, website en gespreksgeschiedenis op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens na 7 jaar verwijderen, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering doet.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, naam contactpersoon, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, naam organisatie, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 3 jaar bewaren.

The Needs heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of je uitschrijft van onze nieuwsbrief.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, functienaam, foto en de inhoud van jouw bericht. Aan de hand van deze foto verwerken wij ook de bijzondere gegevens die daarop zichtbaar zijn. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Tot slot kan het zijn dat wij jouw bedrijfsnaam en logo als zijnde onze samenwerkingspartner verwerken om op onze website uit te leggen waar jouw dienstverlening uit bestaat. Wij verwijderen deze gegevens na het einde van onze samenwerking.

Bron

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

The Needs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij The Needs om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@theneeds.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Derden

Wie ontvangen jouw gegevens?

The Needs zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze derden partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@theneeds.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download Privacy Verklaring