Mentoring: team

Als teamprestaties tegenvallen, wijs je gemakkelijk met de vinger naar anderen. Deze weg van de minste weerstand is een doodlopende weg. Zelfreflectie en opbouwende feedback zijn onmisbaar om te kunnen excelleren. The Needs neemt teams graag bij de hand. Om talenten te (h)erkennen, de balans terug te vinden en gemeenschappelijke doelen te formuleren.

Lees meer...

Mentoring: team

Mentoring

Talent herkennen en erkennen

Ben je als manager of coach op de hoogte van het potentieel van je team of afdeling? Komen de talenten van individuele werknemers optimaal tot hun recht? En heb je het gevoel dat je voldoende grip hebt op de bereidheid om echt samen te werken en het onderste uit de kan te halen? Zo niet, dan heb je slechts klatergoud in handen. The Needs gaat alleen voor het beste van het beste. Tijdens een mentortraject leggen we de groepsdynamiek, de onderlinge verstandhoudingen en de aanwezige talenten bloot. Dat is confronterend en louterend tegelijk. Het einddoel van het traject is altijd richtinggevend. Samen werken we toe naar een team dat samenwerkt als een goed geoliede machine.

Excelleren als team

Een goed ingespeeld team is meer dan een aantal individuen die met elkaar samenwerken. Als coach of manager geef je leiding aan het samenspel van talent, ervaring en expertise. Zo ontstaat een ijzersterk geheel, waarin individuele werknemers het beste in zich zelf naar boven halen. En waarin het team excelleert op basis van co-creatie, onderlinge sturing en feedback. Als mentor leid ik dit enerverende traject graag in goede banen. Ik reik ideeën, invalshoeken en tips aan. Ik communiceer, daag uit en faciliteer. En bovenal houd ik continu de route naar het einddoel voor ogen: het moment waarop het team excelleert en iedereen daar een wezenlijke bijdrage aan levert.

Teambuilding en dialoog

Een team dat excelleert, is vergelijkbaar met een ijzersterke ketting. Ontbeert een ketting die kracht, dan zijn er ongetwijfeld zwakkere schakels. Teambuilding is een beproefde methode om de kracht van een team te laten zien. Communicatie is daarbij het toverwoord. Hoe gedragen individuele teamleden zich in een rollenspel? Hoe groot zijn de motivatie, de bereidheid en het doorzettingsvermogen van individuele leden? Zit iedereen op de juiste plek? Welke wrijvingen bestaan er onderling? Zitten werknemers goed in hun vel? Tijdens het mentortraject gaan we samen in dialoog. Om scherpe kantjes ervan af halen, plooien glad te strijken en talenten te erkennen. Zo geven we gezamenlijk een impuls aan de groepsdynamiek: een onmisbare voorwaarde voor een excellerend team.

Methodieken

Methodieken

Om als team efficiënter samen te werken en uiteindelijk te excelleren, past The Needs diverse, beproefde methodieken toe. Aan het begin van het mentortraject focussen we gezamenlijk op de sterke punten, rollen en taken van individuele teamleden én de leidinggevende kwaliteiten van de manager boven. (H)erkenning en ontplooiing van (verborgen) sterke punten is essentieel om het potentieel van het team een flinke impuls te geven. Als mentor ga ik het team 6 maanden lang onvoorwaardelijk steunen in dit ontwikkeltraject. Aan het begin formuleren we gezamenlijk doelen, die we gaandeweg evalueren en bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht.

Een tweede pijler van het teamtraject richt zich op het stimuleren van een grotere betrokkenheid
en motivatie, meer werkplezier en zelfvertrouwen van de medewerker en groei van zijn/haar productiviteit. Teamleden beoordelen hierbij kritisch hun taken en verantwoordelijkheden, ze nemen de interactie met collega’s en relaties onder de loep, ze kijken naar de context van hun werkomgeving en tot slot proberen ze te achterhalen hoe ze meer voldoening uit hun werk kunnen halen.

Ondersteuning

Ondersteuning

Kies je voor het Mentortraject voor teams, dan kan het team een half jaar lang rekenen op onderstaande ondersteuning:

• Intensieve Face-to-Face sessies op elke gewenste locatie in Nederland om te klankborden, te sparren, te coachen en te ‘mopperen’
• Sessies per telefoon of Skype om te sparren op momenten die het team het beste uitkomen
• Spiegeling en bewustwording van gedrag van teamleden en het effect ervan op hun omgeving
• Gezamenlijk formuleren van acties die zich richten op het uitdragen van een teamvisie en effectiever gedrag
• Voorbereiding op en begeleiding van het team bij belangrijke stappen, initiatieven, meetings en optredens
• Exploreren van kansen binnen de organisatie
• Verdieping van talentontwikkeling op basis van de uitgebreide Strengthsfinder
• Public Speaking (voorbereiding, support en feedback)
• Algemene feedback op het functioneren van teamleden en ondersteuning bij hun ontwikkeling

Investering

Investering

Voor het collectieve mentortraject geldt een fixed price, die we voor aanvang van het traject gezamenlijk overeenkomen. Dit bedrag maak je voor de start van het traject over.

Gedurende het mentortraject van 6 maanden plannen we vooraf een aantal gemeenschappelijke sessies. De meerwaarde van dit ontwikkeltraject komt het beste tot z’n recht als teams zich grondig voorbereiden op de sessies en gezamenlijk de (deel)opdrachten uitvoeren. Vanzelfsprekend houd ik als mentor een vinger aan de pols. Telefonisch en via Skype sta ik stand-by als het nodig is. Op momenten dat het rustiger is, zal ik zelf contact opnemen.