Mentoring: individueel

De route lijkt bepaald en het verwachtingspatroon is groot. Je dreigt vast te lopen of de weg kwijt te raken. Je hebt meer vragen dan antwoorden. Vanzelfsprekend hoef je niet op eigen houtje te acteren. Samen weet je meer dan alleen. Samen kom je verder. Start een individueel Mentor-traject.

Lees meer...

Mentoring: individueel

Mentoring

Laat je inspireren en uitdagen

Als manager of ondernemer komt er veel op je pad. Je coacht niet alleen dagelijks een team of organisatie. Het is ook zaak dat je leiding geeft aan je eigen talenten, vaardigheden en competenties. Soms groeien doelstellingen of uitdagingen je boven het hoofd. Toch ben jij de aangewezen persoon om leiding te geven. Het is een misverstand dat je daarbij op eigen houtje moet acteren. Ook als ondernemer of manager heb je inspiratie, steun in de rug of wegwijs nodig. Een mentor is de aangewezen persoon om je daarbij te begeleiden.

Durf te groeien en stappen voorwaarts te zetten

Om een persoonlijke doelstelling te bereiken, leg je als manager of ondernemer een route af die
leidt van A naar B. Het pad dat je aflegt, is geen rechte weg. Eerder een kronkelweg met talloze obstakels en beperkende overtuigingen. Alleen lukt het niet om deze afstand feilloos te overbruggen. Net als bij een expeditie is het goed om te vertrouwen op de ervaring en expertise van een gids. Als mentor vertolk ik deze gidsfunctie onvoorwaardelijk en vol overgave.

Samen op pad: jouw doel voor ogen

Durf jij de uitdaging aan om gezamenlijk een ontwikkeltraject uit te stippelen en succesvol af te leggen? Als je mij als mentor of coach in de arm neemt, ga ik je een jaar lang onvoorwaardelijk ondersteunen in je ontwikkelproces. Gedurende deze periode zet ik al mijn ervaring en kennis in om je te prikkelen, te stimuleren of een spiegel voor te houden. Desgewenst breng ik je in contact met experts uit mijn netwerk. Al mijn inspanningen hebben één doel: de juiste antwoorden vinden op de vragen die je stelt. Die antwoorden zitten al opgesloten in je zelf. Samen gaan we op zoek naar de sleutel om openingen te forceren. Daarbij ben ik je reisgenoot, gids, klankbord en sparringpartner. Ga je mee op reis?

Methodieken

Methodieken

Om verder te komen, gebruikt The Needs verschillende methodieken. Ik neem je bij de hand en laat je nieuwe invalshoeken zien en ervaren. Ik daag je uit om buiten je comfortzone te treden. En ik stimuleer je om je focus vooral op je sterke punten te richten. Zo krijgen je zelfvertrouwen en je overtuigingskracht de verfrissende impulsen die nodig zijn. Om de benodigde stappen voorwaarts te zetten. Om je verborgen talenten te laten opbloeien. En om verbinding te maken met anderen vanuit je ‘ware IK’.

Ondersteuning

Ondersteuning

Kies je voor het individuele Mentortraject, dan kun je een jaar lang rekenen op onderstaande ondersteuning:

• Een-op-eensessies op elke gewenste locatie in Nederland om te klankborden, te sparren, te coachen en te ‘mopperen’
• Sessies per telefoon of Skype om te sparren op momenten die jou het beste uitkomen
• Spiegeling en bewustwording van je gedrag en het effect ervan op je omgeving
• Gezamenlijk formuleren van acties die zich richten op het uitdragen van je visie en effectiever gedrag
• Bijwonen van meetings met anderen die voor jou een belangrijk leerdoel of uitdaging inhouden
• Voorbereiding op en begeleiding van belangrijke stappen, initiatieven, meetings en optredens
• Meelezen en adviseren bij belangrijke projecten
• Talentontwikkeling op basis van de ‘Strengthsfinder
Public Speaking (voorbereiding, support en feedback)
• Support in de vorm van kennis en ervaring van mijn netwerk
• Algemene feedback op en ondersteuning bij persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

Jouw Investering

Jouw Investering

Voor het individuele mentortraject geldt een fixed price, die we voor aanvang van het traject gezamenlijk overeenkomen. Dit bedrag maak je voor de start van het traject over.

In sommige perioden van het jaar maak je intensiever gebruik van mijn mentorschap. Je weet zelf het beste wanneer je inspiratie, steun in de rug of wegwijs nodig hebt. Op momenten dat het rustiger is, zal ik zelf contact met je opnemen.