Samaritaan 3.0

Dit artikel van Piet Hurkmans verscheen in april 2018 als column in het themanummer van Pioniers Magazine over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer